Opledingen en advies

SEO – HR – COPYWRITING -LAW – INTERNET MARKETING

Door - Tom Cosyns

De perfecte cv opstellen

In de context van werk en carrière is een goed curriculum vitae vaak van doorslaggevend belang bij een succesvolle sollicitatie. Men kan talloze cv gidsen en templates vinden die tips geven over hoe men een succesvol curriculum vitae opstellen kan, maar jammer genoeg is er geen eenduidig antwoord op de vraag: hoe schrijf ik een cv? Wie kwam zoeken voor het ideale cv sjabloon, moeten we helaas doorverwijzen.

Wel zijn er een aantal vaste stelregels die u kunnen helpen bij het opstellen van een aantrekkelijke levensloop. Waar u zeker op moet letten bij het schrijven van uw eigen curriculum vitae en wat absoluut not done is bij de voorbereiding van een sollicitatieformulier, leggen we uit in de komende weken. Als basis voor het opstellen van een cv nemen we allereerst die dingen onder de loupe, die onmiddellijk in het oog springen bij de potentiële nieuwe werkgever. Naast de foto zijn deze de cv lay-out, de lengte en de chronologie van het cv.

De foto in het cv: mag, maar moet niet

Lange tijd werd de sollicitatiefoto beschouwd als een essentieel onderdeel bij het cv schrijven. In principe is er uiteraard niets mis met een foto in een cv, maar het is geen “must” meer heden ten dage; het is in de eerste plaats afhankelijk van de geadverteerde positie. Wanneer u solliciteert naar een baan met een representatief karakter zoals een account manager vacature is een foto vanzelfsprekend in het cv.

Maar als u bijvoorbeeld wil solliciteren voor een engineer vacature, kan u de foto gerust weglaten (tenzij dit expliciet gevraagd wordt). Als u toch een foto gebruikt in uw cv, moet deze absoluut up-to-date zijn en gemaakt door een professionele fotograaf. Absolute no-go’s zijn foto’s van de afgelopen zomervakantie en print-outs van de fotokiosk in het station.

De lengte: Wees bondig!

Als er één regel is die niet thuishoort in het maken van een cv, dan is het wel “meer is beter”. In geen geval wilt u uw potentiële werkgevers meedelen dat u niet weet het essentiële van het onnodige te scheiden, en dat is exact wat een curriculum vitae met meerdere dicht opeengepakte pagina’s de HR manager zegt. Daarom neemt u best alleen die punten op in uw cv, die ook van belang zijn voor potentiële werkgevers. Bijbaantjes tijdens de studententijd en hobby’s die überhaupt niets te maken hebben met de vacature kunnen dus gerust weggelaten worden.

Op dezelfde manier moeten alleen die vaardigheden opgenomen worden die relevant zijn voor de job. Veel loopbaanadviseurs en voorbeelden van cv´s raden aan het bij een enkele pagina te houden. Als u echter als manager of specialist al langer in het beroepsleven staat, is een lengte van twee pagina’s ook aanvaardbaar.

Ordening van het cv: Chronologisch of niet?

Kort gezegd: de tijden waarin een sollicitant zijn levensloop strikt chronologisch schetst vanaf de kleuterschool tot de laatste werkgever zijn al lang voorbij. In principe is een chronologische ontwikkeling inderdaad duidelijker en maakt het een carrièrepad makkelijk om volgen. Beperk u echter steeds tot het belangrijkste. Het is ook volkomen logisch om bepaalde delen van uw levensloop in omgekeerd chronologische volgorde te plaatsen. Met andere woorden: de laatste stappen in uw carrière komen eerst, zoals bijvoorbeeld uw professionele ontwikkeling sinds het afstuderen.

Het moet vooral duidelijk zijn welke ervaring u als kandidaat in de loop van uw carrière heeft opgedaan en over welke expertise u beschikt. Daarom benadrukt u best de verantwoordelijkheden die u in het verleden had, reporting lines, business titles en de bedrijven waarvoor u werkte.

Cv lay-out: het oog wil ook wat

Een geslaagde lay-out van een cv vergemakkelijkt het lezen – hier kan de sollicitant zelf de rode draad spannen die de recruiter door zijn levensloop voert. Daarom zal ook hier de overweging voorop staan welke punten uit zijn eigen carrière voor de potentiële werkgever interessant zijn. Tijdens het opstellen van uw cv houdt u best volgende dingen in gedachte: welke zijn de sterktes en technische expertise die ik wil benadrukken? Kunnen mijn ervaringen in zinvolle eenheden worden samengevat? Het is belangrijk dat de leesbaarheid wordt verbeterd door middel van een geslaagde ordening en de loopbaan tot nu toe wordt gepresenteerd als coherent, overzichtelijk en consistent.